abejoti

abejóti, -ója, -ójo intr., ãbejoti, -oja, -ojo; 115, DP222, SD391 nebūti kuo, dėl ko tikram, neapsispręsti ką daryti, ką pasirinkti, dvejoti, svyruoti: Dėl manęs gali dirbti, bet abejóju, ar išeis Dkš. Ką tu dar abejóji, tik eik, toks vyras! Lnkv. Ką čia ilgai ãbejoji – tark žodį a šiap, a tep Gs. Mano širdis už jo eiti labai abejójo VD283. Dabar ir mes kai kas imam abejoti J.Jabl. Kuo (ko) jūs dar abejojat? J.Jabl. Jis dėl to (jis tai) abejójo K. Ilgas valandas abejojama pergale grūmės S.Dauk. | Šiemet abejóju (ketinu) važiuoti į Kalvariją Dr. | refl.: Abejojąsis vyras netvirtai stovi visuose keliuose savo BtJokL1,8.
abejójamai adv.; Sut: Jis abejojamai žvilgterėjo . abejójančiai adv.: Abejójančiai pasakė Pl. Neprivalančiai ir neabejojančiai ... prašymai tavo bus tavi išpildyti MP204.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abejoti — abejóti vksm. Àš abejóju tàvo pažadai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • abejotingas — abejotìngas, a adj. (1) abejotinas: Pasirodė tūlais neabejotingais ženklinimais BtApD1,3. Nodieją ... abejotingą daro SE207. abejotìngai adv.: Idant tamu, ką ausimis girdime, širdžia tikėtumim, o prieg tam neabejotingai patektumim SE119 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paabejoti — intr. J šiek tiek, neilgai abejoti: Žadėjo pirkti karvę, bet paãbejojo, ar duos pieno Grg. abejoti; išabejoti; nuabejoti; paabejoti; suabejoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suabejoti — intr. J imti abejoti: Ne kartą buvo suabejojęs dėl ateities NdŽ. abejoti; išabejoti; nuabejoti; paabejoti; suabejoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • konstituciškumas — konstituciškùmas dkt. Abejóti téisės ãkto konstituciškumù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nešališkumas — nešališkùmas dkt. Abejóti teisėjo nešališkumù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • abejojimas — sm. (1); MŽ138, SD391, PK95, DP161 → abejoti: Jį vis ima abejojimas, ar užteks sveikatos Lnkv. Dėl to nėra jokio abejojimo J.Jabl. Nenori įsmukti į gilybę abejojimų M.Valanč. [Vargšas] iki šiol šalty abejojimų keliavęs Ns1832,11 12. Be abejojimo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aiškiaregybė — sf. (1); LL51 aiškiaregio jutimas, numatymas ateities: Kas gali abejoti mokytojo aiškiaregybe rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • amailioti — ãmailioti, ioja, iojo 1. tr. nežinant ar neaiškiai ką nors pasakoti; abejojant kalbėti; plg. amalioti: Ką tu ten ãmailioji? KlvrŽ. Ką čia ãmailioji, sakyk, jei sakai Vkš. 2. tr. apgaudinėti: Kam reikia ãmailioti, jei pats nenori to daryti Mžk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ameliuoti — àmeliuoti, iuoja, iavo intr. abejoti, svyruoti, delsti: Ką čia ilgai àmeliuot – jei einam, tai einam Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.